full screen background image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Search

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแนะแนวทางใกล้ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวจัดบู๊ทให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 งานแนะแนวทางใกล้ของคณะอุตสา […]

Read More

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั...

Read More

ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 -2565

ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรร […]

Read More

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรร […]

Read More

ข่าวกิจกรรม

ข่าวการแนะแนว

ข่าวอบรม

อบรมออนไลน์ (Google Meet)

วันนี้ – 22 ม.ค เปิดรับสมัคร Influencer...

ข่าวประกันคุณภาพ

ประชุมการจัดทำบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุ […]

Read More

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสมัครงาน


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

>>> รอบโควตารับตรงพิเศษ ครั้งที่ 3 <<<

วันที่ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2566

สมัครออนไลน์ https://kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent

🚩ภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์)