full screen background image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Search

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศของการวัดชุดของนักศึกษาใหม่ ปี 2567 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะเรายินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ทุกท่านค่ะ

Read More

โครงการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ องค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ในวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2567 ดร.รักชนกชรินร์ พูล […]

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รอบ TCAS 3 admission สามารถตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 20 – 21พฤษภาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://mytcas.com

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเ...

Read More

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่2567

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคปกติเทีย...

Read More

ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการหาดสวยด้วยมือเรา

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวการแนะแนว

งานแนะแนวทางใกล้ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เข้าแนะแนวจัดบู๊ทให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวอบรม

อบรมออนไลน์ (Google Meet)

วันนี้ – 22 ม.ค เปิดรับสมัคร Influencer...

ข่าวประกันคุณภาพ

ประชุมการจัดทำบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุ […]

Read More

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสมัครงาน


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

>>> รอบโควตารับตรงพิเศษ ครั้งที่ 3 <<<

วันที่ 25 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2566

สมัครออนไลน์ https://kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent

🚩ภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์)