full screen background image
ข่าวประชาสัมพันธ์
Search

[espro-slider id=4865]

ข่าวประชาสัมพันธ์

Read More

โครงการ ค่ายฟันเฟืองขับเคลื่อนสังคมครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม...

Read More

โครงการการอบรมการพัฒนาระบบขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าในแบบ STEM Education ให้กับนักเรียนโรงเรียนแย้มสะอาดหัวหิน

ในที่ 7- 10 พฤศจิกายน 2565 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

Read More

โครงการฝึกอบรมภาษาในวิชาชีพอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีพร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ในวันที่24-25 พฤศจิกายน 2565 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี...

Read More

ข่าวกิจกรรม

ข่าวการแนะแนว

ข่าวอบรม

ข่าวประกันคุณภาพ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกตรวจงานประกันคุณภาพ ประจำปีั 2562

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำโดย...

Read More

ข่าวทุนวิจัย

ข่าวสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์จำนวน ๑๑ อัตรา

...